421 VIP TRANSPORT İŞLETME MÜDÜRÜ VEDAT TUTU: NASIL Kİ UCAK VE GEMİ KAPTANINDA VİZE ARANMIYORSA TIR ŞOFÖRÜNDE DE ARANMAMALI

VIP TRANSPORT İŞLETME MÜDÜRÜ VEDAT TUTU: NASIL Kİ UCAK VE GEMİ KAPTANINDA VİZE ARANMIYORSA TIR ŞOFÖRÜNDE DE ARANMAMALI

Vize uygulamasının maliyet ve zaman olarak firmalara ek yük getirdiğini söyleyen Vedat Tutu, gemi ve uçak kaptanlarından vize istenmediğini hatırlatarak aynı şekilde Tır şoförlerinin de vizeden muaf olması gerektiğini savunuyor. Tutu, konuyla ilgili görüşlerini şöyle anlatıyor:

Vize sorunları, Uluslararası Taşımacılık Sektörünün “Uluslararası rekabet gücünü” zaman ve maliyet açısından olumsuz yönde etkilemektedir. Vize almak için; Konsoloslukların istemiş oldukları evrakların hazırlanmasından dolayı maruz kalınan zaman kaybı ve maliyet firmalara ek yük getirmektedir. Gerek vize ve oturum sürelerinin kısa oluşu, gerekse de vize alım sürelerinin uzunluğu, bundan mütevellit daha fazla sayıda sürücü personel istihdam etme zorunluluğu, vize maliyetlerinin yüksek oluşu sektörü olumsuz yönde etkilemekte, maliyetleri arttırmakta, zaman kaybettirerek sektörün rekabet gücünü azaltmaktadır.

Eğer TIR şoförlerimiz vizeden muaf olmayacaksa bile, vize müracaatlarında belge ve dokümantasyon süreci kısaltılmalı veya basitleştirilmelidir. Çok fazla belge talep edilmemelidir. Schengen anlaşması ile Schengen ülkeleri tarafından uygulanan vize kriterleri farklı ve aynı zamanda bazı uygulamaları ise vize sisteminin de ruhuna da aykırıdır. Ro-Ro ile yapılan taşımalarda, yan römork yapan bir firmanın şoförü zaman zaman faaliyetin şekli gereği “oturum süresi ihlali” aşılmakta, tekrar vize müracaatında bu aşım dikkate alınarak zorluk çıkartılmakta veya “red” cevabı verilmektedir.

Örneğin; Slovenya Lubijiana havalimanında sürücülerin pasaport vize sayımı “0 günden geriye 6 ay baz alınıp, bir önceki vizede dahil gün sayımı yapıyor ve günü geçen şoföre 200 Euro ceza ve ilk uçakla da geri gönderiyorlar. Böyle bir uygulama sadece Türkler için kasıtlı yapılmaktadır.

Vize süreleri; 3 aylık (oturum 30 gün) veya 6 aylık (oturum 90 gün), çok nadiren de olsa bazen 1 yıllık (oturum 180 gün) olarak değişkenlik arz etmekte olup verilen süre ve oturum günü yeterli değildir.

Yine biraz önce söylediğim gibi “eğer TIR şoförlerimiz vizeden muaf sayılmayacaksa” Uluslararası sürücüler için Vize süresi ilk etapta 2 yıl ve akabinde mevzuata uygun hareket eden sürücülere aynı firmada çalıştığı müddetçe 5 yıllık olarak uygulanmalıdır.

Yine bizimle birlikte aynı işi yapan, uluslararası yolcu ve yük taşıyan hava yolu personeli ve uçak şoförü/kaptan veya denizyolu personeli ve gemi şoförü/kaptanı nasıl ki “Vizeden muaf’ olup vize aranmıyorsa, bizim karadan yük taşıyan TIR şoförlerimiz içinde Vize aranmamalı, muaf tutulmalıdır. Nasıl ki, Uluslararası Tır şoförlüğü yapacak bir şoför için gerekli evraklar (AB ile aynı SRC/Ehliyet) lazımsa ve bunları tamamlamışsa “bu evraklar o şoförün, Uluslararası Tır Şoförlüğü için uygunluk evraklarıdır” diğer bir değimle “Uluslararası TIR kullanma yeterliliğidir.”

Bu evraklar; Yeni tip TIR kullanma ehliyeti (Sürücü Belgesi), Sürücü Yeterlilik Belgesi (SRC 3), Psikoteknik belgesi, Dijital Ehliyet ve Pasaport. Eğer bu evraklar varsa, bu şoför teknik olan tüm detayları yerine getirmiş ve bu şoförden Vize aranmamalıdır. Ya gemi ve uçak şoförü /kaptanı gibi hizmet ya da gri pasaportu olmalı veya Schengen ülkesi bir konsolosluktan tüm AB ülkelerinde geçerli pasaport arası kartta verilebilir. Şoför firmadan çıkarsa iade edilir. Yok, şoför alıp kaçarsa, resmi bir yazı ile durum ilgili konsolosluğa bildirilir, kart tipi belgesini iptal ettirirler. Gerekli yaptırımlar uygulanır.

Gerek Gümrük Birliği gerekse de, Uluslararası Ticaretin önündeki engellerinin kaldırılmasına dair, Türkiye’nin de tarafı olduğu GATT sözleşmesi, ticaretin önündeki bütün kota ve engellerin kaldırılmasına amir hükümler içermektedir. Bu cihetle ihraç malı taşıyan araç sürücülerinden Schengen vize şartı aranmamalıdır. Vize ve oturum sürelerinin uzatılması, vize maliyetlerinin düşürülmesi, uygulanan bürokrasi ve Schengen vize sisteminin ruhuna aykırı uygulamalara son verilmesi hususunda talepler dile getirilirken, asıl olarak Türkiye ve Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin tezi, malumunuz olduğu üzere, Uluslararası eşya Taşımacılığı yapan sürücülere vize uygulamasının kaldırılması yani “Vize Muafiyeti” getirilmesi talebi olmalıdır. Bu Türkiye’nin tarafı olduğu Uluslararası sözleşmelerden doğan meşru hakkıdır. Hiçbir şey olmuyorsa, firma yönetici ve sahiplerine verilen Yeşil Pasaport hakkı, Tır Şoförlerine verilmelidir. Çok da nettir.

VİZEDEN YÜZÜNDEN YAPILMAK ZORUNDA OLAN TÜM MALİYET;

1 tane vize personeli (SGK + Maaş) = 3500 TL x 12 ay = 42.000 TL.

Vize için otomobil, mazot, otoban vs = 3000 TL x 12 ay = 36.000 TL.

Vize yüzünden fazla çalıştırılmak zorunda olunan en az 10 şoför x SGK dahil 2600 TL = 26.000 TL x 12 ay = 312 .OOO-TL

1 Yıllık (seyahat sağlık sigortası dahil) Almanya, Macar, Fransa 225 Euro x firmadaki şoför sayısı ortalama 150 = 33.750 Euro x 5,50 = 185.000 TL

TOPLAM: 575.000-TL.

Not: Red verilen vizelerde para iadesi yok. Para yanıyor. Tekrar, sil baştan başka konsoloslukta şans deneniyor.

YORUMLAR

BENZER HABERLER