915 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMGD İstihdam Edilmesine Yönelik İşletmeler İçin Genelge Yayınladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMGD İstihdam Edilmesine Yönelik İşletmeler İçin Genelge Yayınladı

Bilindiği üzere, ”Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’ lerden hizmet alması zorunluluğu, 01/07/2015 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bu bağlamda, Tebliğ’in farklı yorumlanmasının önüne geçilmesi ile Tebliğ’in amaç ve hedeflerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki hükümlere açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuş ve 22/01/2016 tarihinde konuyla ilgili bir Genelge yayınlamıştır.

Bu itibarla;

TMGD İstihdam Etme Muafiyeti

Tebliğ’in TMGD istihdam etme muafiyeti başlıklı Geçici 2nci maddesinin birinci fıkrası ”Perakende satış yapan; akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan  işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 01/01/2018 tarihine kadar aranmaz” hükmüne amirdir. Buna göre;

a) Geçici 2 nci maddenin bu fıkrası kapsamında kalan ve perakende satış yapan işletmelerin, istasyon çıkışlı bütün akaryakıt ürün satışları perakende olarak kabul edildiğinden bu tür işletmeler için TMGD istihdam etme veya TMGD’ lerden hizmet alma zorunluluğu 01/01/2018 tarihinde başlayacaktır.

b) Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan (EPDK) ” Bayilik Lisansı” ile lisanslandırılmış akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyonuna sahip işletmelerin; perakende satış haricinde EPDK’ dan ”Dağıtım Lisansına” sahip işletmelerden aldıkları akaryakıt LPG, CNG ve LNG vb. tehlikeli maddeleri kendi istasyonlarına ait depolara boşaltmadan üçüncü kişilere toptan satış yapmaları ve bu şekilde satış yapılan miktarı yıllık 50 ton ve üzeri olması halinde, TMGD istihdam etmek veya TMGD’ lerden hizmet alma zorunluluğu 01/07/2015 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Taşımacıların TMGD İstihdamı

Tebliğ’ in Geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ”Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1,R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Madde Karayolu Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 01/01/2018 tarihine kadar aranmaz” hükmüne amirdir. Buna göre;

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya/yük taşımacılığı alanında yetki belgesine sahip olup; Tehlikeli maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren ve toplam araç kapasitesi elli tonun altında bulunan taşımacıların, TMGD istihdam etmesi veya TMGD’ den hizmet alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya/yük taşımacılığı alanında yetki belgesine sahip olup; Tehlikeli maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren ve toplam araç kapasitesi elli ton ve üzerinde olup, sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıların TMGD istihdam etmesi veya TMGD’ den hizmet alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu zorunluluk 01/01/2018 tarihinde başlayacaktır.

c) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya/yük taşımacılığı alanında yetki belgesine sahip olup; Tehlikeli maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların, bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda tehlikeli madde elleçleme tesislerine (yükleme, boşaltma, depolama ve benzeri işlemler için sabit taşınmaz) sahip olmaları halinde (perakende satış yapan akaryakıt istasyonları hariç;) bu şekilde bulunan her tesis için ayrı ayrı TMGD istihdam etmesi veya TMGD’ den hizmet alması zorunluluğu ise 01/07/2015 tarihinde başlamış bulunmaktadır.(kaynak TMKT-Genelge-2016/TMKTGDM-01/TMGD)

 

 

 

YORUMLAR

BENZER HABERLER