63 TÜRKİYE’ NİN İHRACATA İKİYE KATLANACAK

TÜRKİYE’ NİN İHRACATA İKİYE KATLANACAK

“Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması” ile gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatının yıllık 170- 730 milyar dolar arasında artması bekleniyor

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak küresel düzeyde yapılan en önemli anlaşmalardan biri olan ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması” Ruanda, Umman, Çad ve Ürdün’ün de imzalaması üzerine üye ülkelerin üçte ikisinin imzası ile yürürlüğe girdi.

Dünya Bankası ve WTO tarafından yapılan hesaplamalara göre anlaşmanın uygulanmasıyla, birlikte ticaret maliyetleri yüzde 9,6 ile yüzde 23,1 arasında düşecek. Ortalama ihracat süresinin yaklaşık 2 gün kısaltacağı hesaplanan bu değişiklikle, gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatının yıllık olarak 170 ile 730 milyar dolar artması bekleniyor.

HERKES UYMAK ZORUNDA

Uygulamayı değerlendiren Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Dış Ticarette kotalar ve engellerle boğuşan dış ticaretimiz son dönemde Bulgaristan, Yunanistan gibi AB ülkelerinin gümrüklerinde önemli zaman kayıpları yaşamaktaydı. Bu anlaşma ile artık Türk Dış ticareti önemli süre ve maliyet avantajı elde edecek” dedi. Anlaşmaya imza koyan ülkelerin transit geçişlerde araçlardan ücret alamayacağını kaydeden Nuhoğlu şunları söyledi: “Anlaşma ile Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’da araçlarımızdan alınan ücretler tarihe kavuşacak. Anlaşma ‘Transit geçen araçlara kendi araçlarından farklı muamele yapamazsın’ diyor. Herkes buna uymak zorunda.”

ANLAŞMA NELER GETİRİYOR

  • Transit geçiş kotaları ve benzeri gönüllü kısıtlamaların uygulanmayacağı hükme bağlanmış, verilen hizmet ile orantılı olanlar hariç olmak üzere transit geçişler için alınan tüm ücretler yasaklandı.
  • Gümrük idarelerindeki bürokratik işlem ve evrak fazlalıkları ortadan kalkacak.
  • Sınır kapılarındaki aşırı ve maliyet yaratan kontrol uygulamaları, anlaşma hükümleri kapsamında sona erecek.
  • Anlaşmaya taraf ülkelerin sınır gümrük idareleri arasında işbirliklerinin artması ile sınır geçişleri hızlanacak.

YORUMLAR

BENZER HABERLER