189 TOBB TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ BAKANLIKLA BULUŞTU

TOBB TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ BAKANLIKLA BULUŞTU

2011 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı bu yıl 15 Aralık 2015 tarihinde TOBB’un Ankara’daki merkezinde gerçekleşti. Taşımacılık ve lojistik sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren Meclis üyesi derneklerin yönelim kurulu üyeleri ve temsilcilerinden oluşan toplantıya TOBB adına Başkan Vekili Halim Mete ve Bakanlık adına Müsteşar Yardımcısı Talat Aydin ev sahipliği yaptı.

Meclis Başkanı Çetin  Nuhoğlu, açılış konuşmasında, 2023 ihracat stratejisinin lojistik hedefleri ve 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında geçen yıl yayınlanan 25 öncelikli sektörel dönüşüm eylem planından biri olan Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Eylem Planında ilk kez Hükümetin uluslararası bir performans göstergesini resmi başarı göstergesi olarak kabul ettiğine dikkat çekti. İhracat ve Kalkınma Planı hedeflerinin performans göstergelerinden biri olan Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksinin devlet politikalarına yansımasının önemine dikkat çeken Nuhoğlu, siyasi belirsizliklerin son bulduğu bu dönemden itibaren 64. Hükümet Eylem Planı’nda da desteklenen bu hedeflerin acilen uygulanması gerektiğine işaret etti.

Nuhoğlu, “2014-2018 dönemi için yayınlanan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nın 2 yılı doldu, şimdi önümüzde dolu dolu 3 yıl kaldı. Artık beklemeden yola koyulmak lazım” dedi ve Sabancı Üniversitesi İşletme Okulu Dekanı Prof. Füsun Ülengin liderliğinde yapılan bir araştırma ile ihracatımıza etki eden lojistik performans kriterleri ile Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Rekabet kriterleri arasındaki yakın ilişkiyi vurguladı.

İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener tarafından gerçekleştirilen UND sunumunda, “Türkiye-AB Karayolu Taşımacılığı Anlaşması Etki Analizi” ve AB kota sorunu ile ilgili çalışmalar, UND öncülüğünde ve ilgili bakanlıkların destekleriyle yürütülen Kapıkule-Kapitan Andreevo, Sarp-Sarpi vb. sınır geçişlerini hızlandırma projeleri, yabancı araçların son yıllarda artan pazar payları ve yabancı araç kontrollerinin etkinleştirilmesi ihtiyacı ile Dünya ticaret Örgütü Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması ile Türkiye dahil 50 ülkenin imzasını bekleyen transit serbestisi kuralından bahsedildi.

Sektör Temsilcileri Tarafından Bakanlığa İletilen Konular:

• Azalan navlunlar ve yurtdışı taşımalarda yaşanan haksız rekabet

• Yabancı araçların artan pazar payları ve yabancı araçlara yönelik ceza mekanizmasının etkinleştirilmesi ihtiyacı

• Sınır kapılarında artan insan kaçakçılığı sorunları ve sektörün yaşadığı mağduriyetler

• Geçiş belgesi kullanımından (iade) kaynaklanan cezalarda iyileştirme talepleri (zaman aşımı vb.)

• Yetki belgeleriyle ilgili cezalarda iyileştirme talepleri (zaman aşımı vb.)

• Havalimanı ve OSB’lerde nakliyeci kooperatiflerine ödenen yüksek ücretler

• Yabancı araçlardan gümrük mesai ücretlerinin tahsil edilmemesi

• Yüksek trafik vb. sigorta maliyetleri

TOBB Başkan Yardımcısı Halim  Mete ise Türkiye’yi karadan demiryolundan ağlarla ören Sayın Binali Yıldırım’ın vizyonunun gelecek dönemde en büyük başarı unsuru olacağını belirterek, son yıllarda ülke olarak yakalanan başarılını temelinin, Hükümetin özel sektörle istişareye verdiği önemin sonucu olan “Ortak Akıl” da yattığını ifade etti: “TOBB sektör meclisleri bu ortak aklın en önemli kurullarından biri ve en çok istişareye önem veren sektör meclisi. İstişareye verdikleri önemden dolayı ilk başta Sayın Müsteşar Yardımcımız Talat Aydın’a, ayrıca Hükümetimize ve değerli bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın olağanüstü fırsatlarla beraber olağanüstü şartlar ve zorluklar da getirdiğini söyleyen Mete, özellikle karayolu taşımacılığının gelişiminin Mısır’da, İran’da, Suriye’de, Avrupa’da siyasi nedenlerle önünün kesildiğine, şimdi de Rusya krizi ile bir kez daha engellerle karşı karşıya bırakıldığına dikkat çekerek Türk işadamlarının Rusya’da yaşadıkları sıkıntıların ilk elden öğrenilip hızla çözüme ulaştırılması amacıyla TOBB bünyesinde Rusya bilgilendirme masasının kurulduğunu duyurdu.

Hükümetimizin Arkasındayız

Rusya Krizinde Hükümetin dirayetli durduğunu söyleyen Halim Mete “Gerekirse oraya gitmeyiz. Sabırlı olmak lazım, bizim malları mutlaka alacaklarsa, bizim mallarımızı taşıyan kamyonları ve şoförlerini de almak zorundalar” sözleriyle Hükümetin politikalarına destek verdi.

TOBB tarafından hayata geçirilen 7 sınır kapısı ve Kapıkule TIR Parkı gibi çözüm projelerine değinen Halim Mete, lojistik performansı ile ticaret performansı arasındaki ilişkinin farkında olduklarını belirterek, artık hedef-eylem bağlantısının kurulması gerektiğini, lojistik hedeflerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

TOBB Başkan Vekili Halim Mete’nin gündeme getirdiği Rusya krizi ile alakalı olarak, Rusya ve Türkiye’nin Doğu bölgelerinde “siyasi sebeplerle” ciddi sorunlar yaşamakla olan taşımacılara bazı destekler ve muafiyetlerin verilmesi hususunda UND tarafından dile getirilen talebe istinaden, Talat Aydın, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’a bu hususu doğrudan aktaracağını belirtti. Karayolu, Demiryolu, Tehlikeli Mal ve Kombine ‘Taşımacılık Genel Müdürleri ile birlikte sektör temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, makul talepler konusunda Bakanlığın çalışmalarının hızlandırılacağını söyledi.

Benzer toplantılar düzenlenmeli

Meclis Başkanı ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun, sektör temsilcilerinin Bakanlığa yönelttiği sorunlarda “gümrük ile ilgili sorunların” ağırlıklı olması nedeniyle sunduğu “TOBB-Ulaştırma Bakanlığı Yıllık Koordinasyon Toplantısının” bir benzerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilmesi talebi de TOBB kayıtlarına geçti.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI TALAT AYDIN:Lojistik Koordinasyon Kurulu, Çok Yakında Kuruluyor 

Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, ilgili bakanlıkların yanı sıra sektörel sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin de üyeleri arasında yer alacakları Lojistik Koordinasyon Kurulu ile ilgili tüm çalışmaları tamamlayarak dosyayı Başbakanlık makamına ilettiklerini bildirerek, Başbakanlık Genelgesinin çok yakında yayınlanmasını beklediklerini söyledi.

TOBB ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen sektörel projeler hakkında bilgi de veren Aydın, “10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamındaki Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Eylem Planı”nda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verilen görevler konusunda kaydedilen gelişmeleri sektör temsilcileriyle paylaştı. Kamu kaynaklı sektörel maliyetlerin ve işlem sürelerinin azaltılması ile ilgili çalışmaların rapor aşamasına geldiğini  bildiren Talat Aydın, altyapı hedefleri arasında 20 Lojistik Köy hedefinden 6’sının gerçekleştiği, 6

projenin devam ettiği ve 7 projenin ihale aşamasında olduğu; Kemalpaşa Lojistik Köyü projesinin ise imar aşamasında olduğunu, uzun zamandır beklenen Ulaşım Mastır Planı ihalesinin sonuçlandığını, bakanlıkların koordinasyonunda yürütülecek Lojistik Mastır plan ihalesinin ise 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirtti. Toplantı, Türkiye (TOBB) Ulaştırma ve Lojistik Meclisi üyesi 5 derneğin (UND, UTİKAD, TND, DTD, KARİD) gerçekleştirdikleri ve sektörlerinin temel sorunlarını aktardıkları sunumlar ile devam etti.

Toplantıda Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, önemli açıklamalar yaptı ve müjde verdi:

• Lojistik Koordinasyon Kurulu Genelgesi en kısa zamanda yayınlanacak
• Rusya krizinin afet vb. mücbir durum olarak değerlendirilmesi ve mağdur olan firmalara yönelik birtakım desteklerin veya muafiyetlerin hayata geçirilmesi için Bakan Binali Yıldırım ile görüşülecek.
• Meclis Üyesi 5 dernek için Müsteşarlık makamında yarımşar günlük özel toplantılar düzenlenecek ve sorunlar ayrıntılı olarak görüşülecek
• UND tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi ile gerçekleştirilen Karayolu Taşıma Mevzuatının Etki Analizi projesinin sonuçları Bakanlık ile paylaşılarak, Yönetmelik kaynaklı sorunlara çözüm önerileri geliştirilecek
• Yabancı araçlara yönelik ceza tahsilat sistemi ile ilgili mevzuat değişikliği (trafik cezaları da dahil) en yakın zamanda uygulamaya konacak (yabancı araçlara kesilen fakat tahsil edilmeyen cezalar halen sistemde kaydediliyor, mevzuat yayınlanınca tahsilata başlanacak)
• Geçiş belgesi iadeleri kaynaklı cezalar konusunda orantısız ve haksız uygulamalar varsa düzeltilecek (Sektörün bu yönde bir mutabakatı oluşursa, cezalar kaldırılabilir)
• Sektörün sigorta sorunlarının Hazine Bakanlığı’na iletilmesi konusunda destek verilecektir

Katılım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Müsteşar, Genel Müdür ve Şube Müdürü düzeyinde katılım sağladığı toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma ve Ekonomi Bakanlıklarından da daire başkanları katılırken; Meclis Üyesi 5 derneğin yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

YORUMLAR

BENZER HABERLER