161 TMGD’LER SERTİFİKALARINI E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALACAKLARDIR

TMGD’LER SERTİFİKALARINI E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALACAKLARDIR

22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 14 üncü maddesi kapsamında sınava girerek başarılı olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) adaylarına sertifika düzenlenmesi iş ve işlemleri Tebliğ’in 21 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, ADR’ ye taraf ülkelerden alınmış TMGD sertifikalarının yenileme iş ve işlemleri ise Tebliğ’in 21 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, TMKT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tebliğ’in yayımlanmasından bu güne kadar geçen sürede, Tebliğ kapsamında yapılan TMGD sınavlarında başarılı olan adayların sertifikalarını almak için toplu olarak TMKT Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri, başvuru yoğunluğuna bağlı olarak müracaatlardaki bekleme sürelerinin artması, posta ile gönderme sürecindeki gecikmeler nedeniyle TMGD adaylarının mağdur olduğu müşahede edilmesi üzerine, ilgili Bakanlığın evrak iş ve işlemlerinde bürokrasinin azaltılması politikaları doğrultusunda, Tebliğ’in 14 üncü maddesi kapsamında başarılı olan TMGD adaylarına sertifika düzenlenmesi işi ile yine aynı Tebliğ’in 21 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki TMGD’ lere, TMGD sertifikalarının düzenlenmesi işi 17.05.2016 tarihi itibarı  ile www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Tebliğ’in 14 üncü maddesi kapsamında sınava girerek başarılı olan TMGD adayları, TMGD Sertifikalarını almak için;

  1. Dilekçe
  2. Nüfus cüzdanı sureti
  3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti ve aslının ibrazı
  4. Adli Sicil Kaydı Belgesi
  5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti, ( İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir. )
  6. Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Genel Müdürlükçe başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda başvurusu uygun görülenlerin TMGD sertifikaları Bakanlığın U-Net Otomasyon sistemine ve e-devlete yüklenmektedir.

TMGD sertifikası talebinde bulunan kişiler başvurularını yaptıktan sonra, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinde kendi e-devlet şifresi ile başvurularını takip ederek, TMGD sertifikasının çıktısını alabilecek ve aynı yerden doğrulamasını da yapabileceklerdir.

Konuyla ilgili duyuru Bakanlığın http://www.tmkt.gov.tr sitesinde yayınlanmış olup izlenecek adımlar da duyuru ekinde belirtilmiştir.

YORUMLAR

BENZER HABERLER