209 TMGD Tebliği Kapsamında Hazırlanacak Olan “Yıllık Faaliyet Raporu” 30 Haziran 2017 Tarihine Ertelenmiştir

TMGD Tebliği Kapsamında Hazırlanacak Olan “Yıllık Faaliyet Raporu” 30 Haziran 2017 Tarihine Ertelenmiştir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’ lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, yıllık faaliyet raporlarının bildirimine ilişkin olarak idarece yapılan yeni bir değerlendirmede; Tebliğ’in yayımlandığı tarihten bu güne kadar geçen süre zarfında işletmelerce istihdam edilen TMGD’ lerin, yıllık faaliyet raporunda yer alacak tehlikeli madde veri istatistiklerinin, işletmelerdeki kayıtlara ulaşımından kaynaklanan sıkıntıların yaşandığı bilgilerinin Bakanlığa ulaşması ve yaşanan bu sıkıntılara bağlı olarak 2015 yılı faaliyet raporunun bildirim süresinin uzatılmasına ilişkin yoğun bir talebin olması ayrıca, TMGD’ lerin 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporu bildiriminde yaşanan benzer sıkıntıların, 2016 yılı faaliyet raporunun düzenlenmesinde ve gönderilmesinde de yaşanabileceği ihtimali dikkate alınarak, her iki yıla ait yıllık faaliyet raporlarının ayrı ayrı olarak bildiriminin, 30/06/2017 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

(kaynak http://www.tmkt.gov.tr/ )

YORUMLAR

BENZER HABERLER