93 Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç Ve Üst Yapılarının Muayene Ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge Yayımlanmıştır

Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç Ve Üst Yapılarının Muayene Ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge Yayımlanmıştır

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından, ‘Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç Ve Üst Yapılarının Muayene Ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge’ 30 Aralık 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönergeye http://www.tmkt.gov.tr/ sitesinden ulaşılabilmektedir.

YORUMLAR

BENZER HABERLER