121 Tehlikeli Madde Taşıyan 2014 Model ve Öncesi Araçlara “Taşıt Uygunluk Belgesi” Verilmesi İşlemlerine Başlanılmıştır

Tehlikeli Madde Taşıyan 2014 Model ve Öncesi Araçlara “Taşıt Uygunluk Belgesi” Verilmesi İşlemlerine Başlanılmıştır

“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ancak ADR gerekliliklerini tam olarak karşılayamayan 2014 model yılı ve öncesi araçlar için alınması zorunlu olan Taşıt Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesine ilişkin muayene ve  belgelendirme işlemlerine, başlanılmıştır. Bu muayene ve belgelendirme işlemi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından  bu konuda yetkili kuruluş olarak atanmış olan Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yetkilendirilen muayene merkezleri ile muayene merkezi bulunmayan illerde yer alan ve isim ve adresleri  http://www.tmt.tse.org.tr web adresinde  belirtilen üretici yerlerinde yapılabilmektedir.

Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ancak ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 model yılına sahip araç sahiplerinin, 1/7/2017 tarihine, 2013 model yılına sahip araçlarının ise 31/12/2017 tarihine kadar, muayene sürecini de dikkate alarak süre bitimini beklemeden Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere bu merkezlere randevu başvurusunda bulunmaları, bu araçlar ile mevcut faaliyetlerini bu tarihten sonra da sürdürebilmeleri açısından büyük önem arz  etmektedir.

(kaynak http://www.tmkt.gov.tr )

YORUMLAR

BENZER HABERLER