498 TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yönetmeliğe göre taşıma işlerinde taban veya tavan ücret tarifesi uygulanabilecek. Yetki belgesi almak için en az 300.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması gerekirken, belge ücreti 150.000 TL olarak belirlendi.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 6 Temmuz’ da Resmi Gazete’ de yayımlandı. Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsayan yönetmelik, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanındaki organizatörlerin hizmet esaslarını, tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenliyor.

2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 0cak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini alacak. Yetki belgesi sahipleri, aldıkları belge kapsamına giren hizmetlerde, hizmetin sürekliliğini sağlamak zorunda olacak. Bakanlık, yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin ülke ekonomisi, kamu yararı aleyhine sonuç vermesi, aşırı ücret uygulanması, rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek. Bu da Bakanlık tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile yapılabilecek

YETKİ BELGESİ ÜCRETİ 150.000 TL

Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuran gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları, gerçek kişi ve şirket yöneticilerinin mesleki saygınlığa sahip olmaları, bunun yanı sıra en az 300.000 TL sermaye veya işletme sermayesinin bulunması gerekiyor. Söz konusu yetki belgesinin ücreti 150.000 TL olarak belirlendi. Yetki belgesi ücreti her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak. Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olacak. Yetki belgesi sahipleri, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini, ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun yürütecek. Taşıma işleri organizatörleri, teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, yükün tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumlu olacak. Organizatörler ayrıca müşterilerinin talimatları, beyanları ve bildirilen teslim şekilleri doğrultusunda yükün taşınmasını sağlayacak, gümrük mevzuatında aranan şartların yerine getirilerek gümrük ve transit işlemleriyle ilgili gerekli beyanları müşterilerinden alacak ve müşterilerine verecek.

SİGORTAZORUNLULUĞU

Yönetmelik ile taşıma işleri organizatörlerine organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumluluklar için “taşıyıcı sorumluluk sigortası” yaptırma zorunluluğu getirildi. Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda uygulanacak idari para cezaları da yönetmeliğin 21. maddesinde düzenlendi. Yönetmeliğe aykırı faaliyetler için bin ile 15 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacak. Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 14. maddesinin 2. fıkrasında UTİKAD tarafından verilen bu sene 3. dönemi sona eren FIATA Diploma Eğitimi diplomasına sahip olanlar için ayrıca ÜDY ve/veya ODY belgesi aranmayacağı da yer aldı. Taslak yönetmelik yayımlandığı andan itibaren UTİKAD Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve çalışma grubu üyeleri tarafından her maddesi üzerinde detaylı çalışmalar sonucunda oluşturulup İdare’ye iletilen görüşlere yayımlanan yönetmelikte yer verildi.

YORUMLAR

BENZER HABERLER