73 ”BÜTÜNLEYİCİ MEVZUATA İHTİYAÇ VAR”

”BÜTÜNLEYİCİ MEVZUATA İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’de uzun yıllardır devlet tarafından yürütülen demiryolu taşımacılığının serbestleşmesinin adımı 2013 yılında atılmış, özel sektörün bu alanda işletmecilik yapabilmesinin yasal altyapısı hazırlanmıştı. UTİKAD olarak bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiğimiz gibi kanun taslağı hazırlanırken öneri ve görüşlerimizi de kamu ile paylaşmıştık.

Bu süreci tam olarak tanımlamak için Türkiye’de serbestleştirilmenin başlıca hedeflerini ortaya koymak gerekiyor. Bu hedeflerin başında tabii ki demiryollarının etkin ve verimli işletilmesi geliyor. Bunun sağlanması için altyapının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, özel sektörün de katılımıyla vagon ve lokomotif parkının güçlendirilmesi ile demiryolu taşımacılığında azalan yük hacminin arttırılması geliyor.

İkincil mevzuatın oluşturularak yürürlüğe girmesi ile demiryolu ulaşımının özel işleticilere açılması sağlanıyor. Ancak sadece mevzuat çalışmaları hedeflerimizin gerçekleşmesi için yeterli değil. Aynı zamanda lojistik master planı ve lojistik merkezlerin doğru kurgulanması gerekiyor. Bağımsız lisanslamanın sağlanması, yetişmiş insan kaynakları eksikliğinin giderilmesi, altyapı işletmecisinin altyapı kapasitesinin kullanımının optimize etmesi ve tüm taraflara eşit rekabet hakkı tanınması da serbestleştirilmede önemli unsurların başında geliyor.

Bununla beraber demiryolu taşımacılığını özel sektöre açan bu gelişmenin verimli sonuç verebilmesi için Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda olan ülkemizin Çin ile Avrupa arasındaki ticaretten daha çok pay alması Türkiye üzerinden hızla geçebilecek bir demiryolu koridoru sağlamamız halinde mümkün olacaktır. Demiryolu taşımacılığı göz önüne alındığında ilk olarak yapılması gereken şey Bakü-Tiflis-Kars projesinin acilen tamamlanmasıdır. UTİKAD olarak konuyu yakından takip ediyoruz.

Bunun yanı sıra 19 Ağustos 2016 tarihinde “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği” ve 29 Kasım 2016 tarihinde TCDD tarafından “Demiryolu Şebeke Bildirimi” yayınlanarak serbestleşme sürecinde önemli adımlar atılmış oldu. Şebeke bildirimi ile demiryolu altyapısının kullanımına ilişkin genel şart ve koşullar, kapasite tahsisi sürecinde yerine getirilmesi ve göz önünde bulundurulması gereken hususlar biraz daha netleşmiş oldu. Demiryolu altyapısı ve verilen hizmetler, altyapı erişim ücretleri ile TCDD tarafından sağlanan hizmetlerin ücretlendirilmesi konusunda da hatlar belirginleşti. Ancak hala alınması gereken uzun bir yol olduğunu da söylemeden geçemiyoruz. Çünkü lojistik sektöründe genel olarak bir bütünleyici mevzuat ihtiyacı bulunuyor. Yürürlükteki çeşitli mevzuat metinlerinde yer alan tanımlarda birbiri ile örtüşmeyen ve zaman zaman çelişen tanımlar mevcut.

Bundan sonraki süreçte kamu ve diğer paydaşlarla işbirliğine devam ederek 424 üyemizden aldığımız güç ve 30 yıllık birikimimizle sektörümüzün sağlıklı gelişmesi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak her türlü gelişmeyi desteklemeye devam edeceğiz.

 

YORUMLAR

BENZER HABERLER