24 ÖZEL SEKTÖR YATIRIM İÇİN SERBESTLEŞME SÜRECİNİ BEKLİYOR

ÖZEL SEKTÖR YATIRIM İÇİN SERBESTLEŞME SÜRECİNİ BEKLİYOR

Demiryollarında serbestleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, değişiminin istenen hızda olmadığını söyledi. Erkeskin, “Demiryollarının serbestleştirilmesi, uzun yıllardır gündemde olan ve üzerinde çalışılan bir konu. Serbestleşme, hem yük hem de yolcu taşımacılığının özel sektör tarafından yapılmasının önünün açılması anlamına geliyor. Lojistik sektörü açısından baktığımızda bu kararı çok olumlu buluyorum. Ancak değişimin istenen hızda yaşandığını söylemek pek mümkün değil.

UTİKAD olarak temsil ettiğimiz özel sektör temsilcileri, yatırım kararlarını hayata geçirmek için serbestleşme sürecinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor” dedi. AB’nin 1990’lı yılların başından itibaren sektör içi rekabetin sağlanmasına odaklı bir demiryolu politikası belirlediğini vurgulayan Erkeskin, sözlerini şöyle sürdürdü: “AB demiryolu reformunun amacı, rekabet gücü artan, daha az kamu harcamasına ihtiyaç duyan, daha iyi performans sergileyen, sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin önemli bir halkası haline gelen ve tüm bunların yanında ortak pazar yapısını destekleyen bir demiryolu sistemi oluşturmaktır. AB bu hedefleri gerçekleştirmek için 1990’lı yılların başından itibaren sektör içi rekabetin sağlanmasına odaklı demiryolu politikası izlemektedir. Ülkemizde de bu yapı ile entegre olabilecek bir sistemi geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının payını artırmak hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük önem arz etmektedir.

Demiryolu serbestleşmesi ile demiryollarının daha etkin ve verimli bir şekilde işletilmesinin önü açılacaktır. Kamunun yanı sıra özel sektörün de yatırımları ile demiryolu taşıma kapasitesinin geliştirilmesi mümkün olacaktır. Serbestleştirilmenin ardından sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını ve buna bağlı olarak taşıma maliyetlerinin düşmesini, böylelikle de demiryolu taşımacılığının hak ettiği payı alma yolunda gelişmesini bekliyoruz. Ülkemiz coğrafi konumu gereği önemli lojistik koridorlara yakın bir şekilde konumlanmış durumda. Önemli ticaret partnerlerinin arasında tüm taşıma modlarına hakim konumu sayesinde önemli bir geçiş noktası olarak tanımlanmakta ve lojistik devlerinin yatırımlarının artmasında özellikle de bu avantajı ile öne çıkmaktadır.

Hizmetlerin çeşitlenerek gelişmesi konusunda intermodal taşımacılığın ve transit taşımaların ülkemiz açısında önemli bir yeri bulunmaktadır. Demiryolu taşımacılığı, intermodal taşımacılığın önemli bir unsurudur. Özellikle Çin-AB ve AB-İran arasındaki transit taşımacılıkta demiryolu ağımızın serbestleşmesi, maliyet ve hız anlamında elimizi güçlendirecek önemli bir fırsattır.”

YORUMLAR

BENZER HABERLER