109 LOJİSTİK UZMANLARINA İHTİYAÇ ARTIYOR

LOJİSTİK UZMANLARINA İHTİYAÇ ARTIYOR

Ticaretin giderek serbestleşmesi, hammadde veya nihai ürünlerin dolaşımında ortaya çıkacak sorunların hızlı bir biçimde çözülmesi gerekliliğini de ortaya çıkardı. Bu nedenle iyi yetişmiş lojistik uzmanları lojistik firmalarının gözdesi oldular. Sektörde kalifiye elemana ihtiyaç giderek artarken, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü bu ihtiyaca cevap verecek uzmanlar yetiştiriyor.

Küreselleşme dünya ticaret hacmini büyütmeye devam ediyor. Ticaretin işletmeler üzerinde ortaya çıkardığı önemli baskılardan biri de; hammadde, yarı mamul veya bitmiş ürünlerin, tedarik, taşıma, depolama ve dağıtım sorunlarının uluslararası ölçekte çözülmesi gerekliliği. Bu kapsamda işletmelerin belirtilen lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak iyi yetişmiş profesyonele ihtiyacı giderek artıyor.

Uzmanlar Yetişiyor

İngilizce destekli öğretim veren İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü’nde lojistiğin tüm fonksiyonlarını bilen, tedarik zinciri anlayışını kavramış, uluslararası vizyona sahip lojistik uzmanları ve yöneticileri yetişiyor. Çok yönlü geliştirme sürecinde, öğrencilerin her türlü lojistik sorunu çözme yetkinliği kazanmasına büyük önem veriliyor.

Yüzde 30’u İngilizce

Bölümde; teoride elde edilen bilgilerin pratikte de pekiştirilmesi amacıyla ikinci ve üçüncü sınıfların sonunda birer ay yaz stajı zorunluluğu bulunuyor. Öğrencilerin iyi yetişmesi için bununla da yetinilmiyor; ayrıca, son sınıfta bir yarıyıllık eğitim, iş hayatında bizzat çalışılarak gerçekleştiriliyor. Bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı sonrasında, eğitimin yüzde 30’u İngilizce olarak yapılıyor. Öğrenciler ikinci yabancı dil derslerini de isteğe bağlı olarak seçebiliyor.

İş bulmak kolay

Uluslararası Lojistik Bölümü’nden mezun olanlar, kara, hava ve deniz taşımacılığı firmalarında, depo ve antrepolarda, dağıtım, gümrük, ithalat ve ihracat firmalarında çalışabiliyorlar. Bunun yanında, imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin satın alma, tedarik ve dağıtım birimlerinde de iş bulabiliyorlar. Kariyer hedeflerine göre mezun öğrenciler, depo-antrepo yönetimini, dış ticareti, havayolu taşımacılığını, tedarik zinciri yönetimini, karayolu taşımacılığını, demiryolu ya da denizyolu taşımacılığını seçebiliyor.

Sektördeki riskler konuşuldu

Öğrencilerinin iyi yetişmesi için sık sık sektör temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştiren Uluslararası Lojistik Bölümü, bu kez Lojistik Topluluğu’nun organizasyonunda önemli bir etkinlik düzenledi. Lojistik sektörünün içerdiği riskler ve bunlara yönelik önlemler sektörün iki önemli temsilcisi tarafından öğrencilerle paylaşıldı.

Delta Risk Global Solutions LOJİRİSK Proje Koordinatörü Uğurhan Acar, lojistik sektörünün karşı karşıya bulunduğu riskleri anlattı ve LOJİRİSK projesinden bahsetti. EKOL Lojistik Filo Genel Müdürü ve UND Başkan Yardımcısı Cavit Değirmenci ise konuşmasının önemli bölümünü ‘yeşil lojistik’ konusuna ayırdı. Çevreci lojistiğinin dünyanın geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Değirmenci, “Karayolu taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak bir zorunluluk. Filolarımızı euro5 ve euro6 araçlarla yeniledik. Ro-Ro taşımacılığı hava kirliliğini azaltıyor. Lojistikle bilişimi bir arada kullanmamızı gerekiyor. Sektör için inovasyon çok önemli” dedi.

 

YORUMLAR

BENZER HABERLER