495 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM ÇAĞI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM ÇAĞI

Nesnelerin interneti, dijital dönüşüm ve giyilebilir teknolojilere yönelik gelişmeler, lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin iş modellerini baştan sona değiştirecek.

NESNELERİN İNTERNETİ TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK OPERASYONLARINA 1.9 TRİLYON DOLAR KAZANDIRACAK

DHL ve Cisco’nun birlikte hazırladıkları ‘Nesnelerin İnterneti Trend Raporu’ adlı araştırma, daha şeffaf ve verimli tedarik zincirleri oluşturmak açısından teknolojinin sağladığı büyük potansiyeli ortaya çıkarıyor. DHL ve Cisco aynı zamanda depo operasyonlarında Wi-Fi bağlantılı cihazlar sayesinde gerçek zamana yakın veri analitiği ile karar vermeyi kolaylaştıracak ortak bir ‘nesnelerin interneti’ projesi üzerinde çalışıyor. Bu rapor, bugünkü 15 milyar cihaza karşılık, 2020’de birbiriyle bağlantılı 50 milyar cihaz olacağını öngörüyor ve bu teknolojik devrimin işletmeler açısından ne anlama geleceğine odaklanıyor. Artan gelir ve düşük maliyet modeli, daha çok bağlantı sayesinde şirketler arasında yayılacak. Böylece depolama, yük taşıma gibi tedarik zinciri noktalarında internet ve ağ bağlantısıyla önemli bir potansiyel sağlanacak. Tedarik zinciri ya da lojistik operasyonu olan tüm şirketler için ‘nesnelerin interneti’ müşterilere özel teslimat seçeneklerinden, daha verimli depolama ve nakliyeye kadar düzen değiştirici bir etki yaratacak. Cisco’nun ekonomik analizine göre ‘nesnelerin interneti’, dünya çapında gelecek 10 yılda, 8 trilyon dolar riske maruz değer yaratacak. Bu kapsamda tedarik zinciri ve lojistik alanları 1.9 trilyon dolar kaynak yaratacak. ‘Nesnelerin interneti’ milyonlarca sevkiyatı birbirine bağlarken, 10 yıl içinde lojistik sektörü operasyonel verim anlamında yeni seviyelere ulaşabilir. Depolamada birbirine bağlanan paletler ve nesneler daha akıllı envanter yönetimini olanaklı kılabilir. Yük taşımacılığında izleme ve takip daha hızlı, ve güvenli bir biçimde yapılabilir.

2050’DE TAŞIYICI GEMİLERİN BÜYÜMESİ VE SEVKİYAT ROTALARININ GENİŞLEMESİ İLE NAKLİYE MALİYETLERİ  DÜŞECEK

HSBC’ nin Ticaret Rüzgarları raporu, küresel ticaretin 150 yıllık tarihindeki gelişmeler ile ticaretin geleceğini şekillendirecek trendleri bir arada değerlendiriyor. Raporda; sanayileşme, nakliye ve lojistik maliyetlerinin azalması, şirket işletme modellerinin değişmesi ve ticaret politikalarındaki liberalleşme, dünya ticaretinde bugünü şekillendiren dört tarihsel trend olarak öne çıkıyor. Dünya ticaretini değiştirecek trendler ise dijital dönüşüm, ticarette maliyetlerin azalması ve ticaretin hızlanması, dinamik işletme modelleri ve ticaretin libarelleşmeye devam etmesi olarak tanımlanıyor. Rapora göre 2050’ye gelindiğinde taşıyıcı gemilerin boyut olarak büyümesi ve sevkiyat rotalarının genişlemesi ile nakliye maliyetlerinde düşüş görülecek. Ayrıca yeni havaalanlarının inşa edilmesi, enerji verimliliğindeki gelişmeler ve sınır kontrol süreçlerinin daha düzenli hale gelmesi ticareti hızlandıracak ve hava taşımacılığı maliyetlerini de azaltacak. Küresel ticaret, yeni trendlerin de etkisiyle 2050’de dörde katlanarak 68.5 trilyon dolara ulaşacak.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ KARGO VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNİN YAKIN MARKAJINDA…

Giyilebilir teknolojiler pek çok sektörde önemli bir dönüşüm başlatıyor. Bu sektörlerden en çok dikkat çekeni de kargo ve lojistik… Geleneksel giyilebilir çözümlerden ziyade kullanışlılığı, ergonomikliği ve verimliliği artıran giyilebilir teknolojiler özellikle toplama, paketleme ve sevkiyat gibi lojistik işlemlerde büyük kolaylıklar sağlıyor. Giyilebilir teknolojiler, hareket halindeki personelin daha az zamanda, daha verimli iş yapmasına katkı sağlıyor. Depoda ürün kutularını yerine yerleştiren bir işçi, eline adeta bir eldiven gibi giydiği giyilebilir cihazlarla hem ürünün yerini tespit ederek envantere işleyebiliyor hem de iki elini rahatça kullanarak yerleştirme işlevini hızlandırabiliyor.

YORUMLAR

BENZER HABERLER