48 “LOJİSTİK HİZMET İHRACATI BİRKAÇ ÖNLEMLE 50 MİLYAR DOLARI AŞAR”

“LOJİSTİK HİZMET İHRACATI BİRKAÇ ÖNLEMLE 50 MİLYAR DOLARI AŞAR”

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Başkanı Çetin Nuhoğlu, hizmet ihracat geliri içinde lojistiğin payının 15 milyar dolara ulaştığını belirterek, alınacak bazı önlemlerle bu rakamın 2023 yılında 50 milyar doları aşabileceğini söyledi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ a teşekkür ziyareti yapan UND Yönetim Kurulu Başkam Çetin Nuhoğlu, lojistik hizmet ihracatının artırılması amacıyla Eximbank tarafından sektörün bilgilendirilmesi ve desteklenmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a teşekkür etti. Lojistik sektörünün dış ticareti için stratejik önemine değinen Çetin Nuhoğlu ” Ülkemizde ilk kez 2023 Hizmet ihracat Stratejisi belirleme çalışmalarına başlandı. Özellikle Eximbank üzerinden sağlanan kredi desteği sektörümüz için can suyu niteliğinde” dedi.

‘Lojistik 1 koyup 10 alınacak bir sektör’

İhracat odaklı bakıldığında lojistiğin diğer sektörlere göre farklı özellikleri olduğunu ifade eden Nuhoğlu “Toplam 50 milyar dolar hizmet ihracat geliri içinde payımız 15 milyar dolar. Bu rakam ürün ihracatının yüzde 10’undan fazla. Toplam İhracat içindeki katma değere bakıldığında payı çok Haha fazla. Bu yönüyle sektörümüz bizatihi kendisi döviz kazandırıcı bir ihracat olması yanında ürün ihracatının başarısı için en stratejik sektördür. Amaç ihracatı artırmak ise lojistik, 1 koyup 10 alınacak bir sektör” dedi.

2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak için lojistik sektörü üzerine düşen 50 milyar dolarlık katkıyı sağlayacaktır ancak bunun için yapılması gerekenler var diyen Nuhoğlu şöyle devam etti. “Bu günkü ihracat rakamı 2023 yılında 50 milyar doları aşar. Bu hedefe ulaşmak için tabii ki 8 Bakanlığımızın müsteşarlarından oluşan Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun ve 9 bakanlık, müsteşar ve yardımcılarından oluşan Ticareti Kolaylaştırma Kurulu’ nun önemi çok büyük. Asya, Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında olan ülkemiz için lojistik öncelikli stratejik konu olarak ele alınmalı. Özellikle Çin tarafından ilan edilen “Tek Kuşak, Tek YolOne Belt One Road” inisiyatifi Asya ve Avrupa ticaretinde Türkiye’ye önemli bir lojistik katma değer sağlayacak. AB ile ilişkilerin de seyri hiç şüphesiz başarı için çok önemli olan ikinci konu. Bugün için toplam ihracat içinde yüzde 50’den fazla paya sahip olan Batı ile siyasi ve ticari ilişkilerin gidişatı hizmet ihracatımızda önemli bir etken olacak” dedi.

EXİMBANK’IN SEKTÖRE DESTEĞİ ARTACAK

Lojistik hizmet ihracatının toplam ihracatımız içindeki payının çok iyi seviyede olduğunu ifade eden Eximbank Genel Müdürü Yıldırım ise “Ülkemiz ihracatla kalkınıyor. Katma değeri daha yüksek olan lojistik hizmet ihracatı bizim için stratejik bir alandır. Temel misyonu ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemek olan Eximbank ürün ihracatımızı da daha rekabetçi kılan Lojistik sektörüne verdiği desteği artırarak devam ettirecektir” dedi.

YORUMLAR

BENZER HABERLER