269 Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Yeniden Yayımlanmıştır

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Yeniden Yayımlanmıştır

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınmasına yönelik uygulamalar, Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) mevzuatı kapsamında, 655 Sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) tarafından yürütülmektedir.

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak, 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin anılan yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur. Ayrıca Yönetmeliğin aynı maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca da “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir hükmü amirdir.

Bu kapsamda, Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin asgari kriterlerini belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” 16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan Olur’ u ile yürürlüğe girmiştir.

Mevcut Yönergenin uygulanmasına yönelik geçen sürede, yapılan denetlemeler sırasında karşılaşılan problemleri sektörden gelen bildirimler ile kıyı tesislerinin ekonomik durumu ve sahip oldukları teknoloji de göz önünde bulundurularak yürürlükteki Yönergede bazı ilave düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” 10 Nisan 2017 tarihli ve 30296 sayılı Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanmıştır.

Yönerge ve Ekleri, Genel Müdürlüğün web sitesinde http://www.tmkt.gov.tr/Mevzuat-Yönergeler Bölümünde erişime sunulmuştur.

 

YORUMLAR

BENZER HABERLER