‘FUAR VE ETKİNLİK LOJİSTİĞİ UZMANLIK GEREKTİRİR’

‘FUAR VE ETKİNLİK LOJİSTİĞİ UZMANLIK GEREKTİRİR’

Mars Hava Deniz Kargo Fuar ve Etkinlik Lojistiği Müdürü Eşber Kaynak: ‘Basit bir taşıma işi diye önemsenmediğinde çok ciddi sonuçlar doğurabileceği gerçeğinden yola çıkarak; Lojistik önemlidir, fuar ve etkinlik lojistiği ise daha fazla önemlidir’

Fuar ve Etkinlik Lojistiği denildiğinde kısaca; sergilenecek ürünlerin uluslararası taşınması, yurtdışı gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi, fuar alanı handling servislerinin sunulması, depolama ve ara taşıma hizmetlerinin iki yönlü olarak sağlanmasını anlıyoruz. Lojistik demek sadece taşıma demek değil; aynı zamanda birçok yan hizmetin bir arada koordine edilmesi demek. Bunlardan özellikle yurtdışı gümrükleme işlemleri, gümrükleme mevzuatlarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermesi nedeniyle en önemli parçalarından birisidir. Ayrıca fuar ürünlerinin sevk edilmesinde kullanılan farklı gümrükleme yöntemleri, gümrükleme işlemlerinin daha karışık hal almasına neden olmaktadır.

Fuar ve etkinlik lojistiğinde özellikle sergi ürünleri ile stant malzemeleri fuar süresince geçici olarak yurtdışına gönderilir ve fuar sonrasında da geri getirilir. Bu işleme geçici ihracat/ithalat gümrükleme işlemi denir. Bu işlemler sırasında giriş ülkesinde geçici ithalatı yapılan ürünün sergileme süresinde gümrük teminatı altında bulundurulması esastır. Birçok farklı gümrük mevzuatına uygun doğru belge ve bilgiyi bir arada harmanlayıp resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilmek uzmanlık gerektiren bir konudur. Ayrıca fuar lojistiği kapsamında bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve sergilenecek ürünlerin fuar tarihine yetiştirilmesinin de ne kadar önemli olduğundan bahsetmeden geçenleyiz.

Potansiyel Müşteri Kaybı Yaşanabilir

Kısa süreler için yapılan organizasyonlarda lojistik hizmetlerin sunulması sırasında zamanlama ] ve zamanın doğru kullanılması bir i diğer en önemli konudur. Lojistik hizmetlerin yerine getirilmesi öncesinde yapılan çalışma planında her bir servis için kullanılacak zaman çok iyi belirlenip planlanmalı, servislerin gecikmeye uğramadan  yürütülmesi için olası aksaklıklar  sırasında kullanılabilecek alternatif diğer planların hazır olması da çok önemlidir. Zamanında tamamlanamayan hizmetler nedeniyle sergi ürün veya ürünlerinin fuara yetiştirilememesi katılımcı firma için tamiri imkansız zararlara neden olacaktır. Bu durumda zarar konusu sadece ürünlerin sergilenememesi değil; stant alanı kiralama ve stant dekor masrafı, katılımcı satış elemanlarının ulaşımı, otel konaklama vb. masraflarının da zarar hanesinde yer alması demek olacaktır. Ve bütün bunlardan daha da önemlisi firma uluslararası arenada prestij kaybı yaşayacaktır.

Çeşitli nedenlerle fuara zamanında yetiştirilemeyen ürünler nedeniyle fuarda sergileme yapılamaması firmanın potansiyel müşterilerini ve belki de çok ciddi iş bağlantılarını kaybetmesi anlamına gelecektir. Böyle bir durumda lojistik firmasının üzerine yüklenebilecek birçok hukuki sorun yanında bütün bu zararların telafi/ tazmin edilmesinin yaratacağı ekonomik zorluk bir diğer önemli durumdur. Böylesine önemli bir organizasyondan gerek katılımcı gerekse lojistik hizmet sağlayıcının zarar görmeden çıkabilmesi için; iyi bir işbirliği, koordinasyon, bilgi birikimi ve tecrübe ile kuvvetli bir yurtdışı partner ağı ile sağlanabileceğini söylemek konunun en kısa ve doğru halidir.

YORUMLAR

BENZER HABERLER