172 DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIK DOĞRULAMA HİZMETİ İÇİN TAVAN ÜCRETİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANMIŞTIR

DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIK DOĞRULAMA HİZMETİ İÇİN TAVAN ÜCRETİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANMIŞTIR

Ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’ın VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış bürüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmemekte ve SOLAS Sözleşmesine taraf olan tüm ülkeler tarafından da bu kural uygulanmaktadır

Söz konusu SOLAS kuralının ülkemizdeki uygulaması, 9.9.2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmektedir.

Bu kapsamda, uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını teminen dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için bir tavan (üst sınır) ücreti belirlenmesi amacıyla 20.02.2017 tarihli ve 15459 sayılı “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti için Tavan Ücreti Belirlenmesine ilişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)” yayımlanarak TMKT Genel Müdürlüğü’ nün web sitesinde Mevzuat (Genelgeler) bölümünde erişime sunulmuştur.

İlgili genelgeye http://www.tmkt.gov.tr/ linkinden ulaşılabilmektedir.

YORUMLAR

BENZER HABERLER