102 Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge Yeniden Yayımlanmıştır

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge Yeniden Yayımlanmıştır

Ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin bürüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış bürüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmemektedir. Bu Kural, SOLAS Sözleşmesine taraf tüm ülkeler tarafından uygulanmaktadır.

Söz konusu SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulaması, 9.9.2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmüştür.

Ancak mevcut Yönergenin uygulanmasına yönelik bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığa intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun gerçekleşmesini teminen, söz konusu Yönerge ’de ek düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Anılan Yönerge 27.3.2017 tarihli Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanmıştır.

Yönerge ve Ekleri, Genel Müdürlüğün web sitesinde http://www.tmkt.gov.tr/ Mevzuat-Yönergeler Bölümünde erişime sunulmuştur.

 

YORUMLAR

BENZER HABERLER