ARAÇ LOJİSTİKÇİLERİ JANT ÜZERİNDE GİDİYOR!

ARAÇ LOJİSTİKÇİLERİ JANT ÜZERİNDE GİDİYOR!

Araç Lojistikçileri Derneği (ARLOD) Yönetim Kıırulu Başkanı Adnan Ağaçlı, sorularımızı cevapladı. Yurt içindeki otomotiv satışlarının düşmesi sizleri nasıl etkiliyor? Türkiye’nin otomotiv ihracatı nasıl gidiyor? Bu süreçte rakamlarda bir değişiklik var mı? İçerideki düşüşleri otomotiv ihracatı ile dengeleyebiliyor musunuz? Sadece otomotiv satışlarında değil, üretimde, pazarda, ithalat ve ihracatta da benzer daralmalar söz konusu. Bu anlamda, araç lojistiği sektörü adına daha sağlıklı değerlendirme yapabilmemiz için fotoğrafın tamamına bakmamız gerekiyor.

Mevcut durumu rakamsal olarak ifade edecek olursak, Türkiye otomotiv sanayiinde 2019 Ocak-Şubat döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14, otomobil üretimi ise yüzde 16 azaldı. Bu dönemde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalırken, otomobil pazarı yüzde 52 daraldı. Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat, adet bazında yüzde 8 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 14 azaldı. Aynı dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 7 artış gösterdi. 2018’de ise toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 9, toplam pazar yüzde 35, otomobil satışları yüzde 33, ithal otomobil satışları yüzde 36, yerli otomobil satışları yüzde 25, otomotiv ihracatı adet bazında toplam yüzde 1 azaldı. 2018’de otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 66, hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yüzde 50 olarak gerçekleşti. Rakamsal verilerden de görüldüğü üzere, hem 2018’de hem de 2019 Ocak-Şubat döneminde, otomotiv sektörünün her alanında daralma devam ediyor.

Bu rakamsal verilere paralel olarak işlerimiz yarı yarıya düştü. Sektör bu duruma hazır mıydı peki? Sektör, 1 milyon adetlik pazara göre konumlanmıştı. 2018’de toplam pazar 642 bin adet düzeyine düştü. 2019’uıı ilk iki ayında daralma devam etti. Sektörel bir tabirle ifade edecek olursak; “Jant üzerinde gidiyoruz.” Alternatif pazarlarda da adet bazında daralmanın devam etmesi, Avrupa piyasalarında durgunluğun başlaması gibi sebepler, süreci dengelemeye imkân tanımıyor. Sizce sektörünüzün en büyük sorunları nelerdir? Şu an en büyük sorun, mevcudu korumaya çalışma, kalifiye elemanlarımızı kaybetme ve atıl kapasitenin getirdiği yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalmamızdır.

30 Haziran’a kadar uzatılan ÖTV ve KDV indirimini nasıl yorumluyorsunuz? 2019’uıı ilk iki çeyreğinde ÖTV ve KDV indiriminin uygulamada kalacak olması, Türk otomotiv sanayinin üretim ve istihdam sürekliliğine nefes aldırmaya devam ettirecek pozitif bir gelişmedir. Diğer yandan, otomobil satın alma kararında önemli bir başka konu ise kur ve faiz oranlarıdır. Daralma sonuçlarının hafifletilmesi için her ne kadar kampanyalar yapılsa da müşterinin algısı ‘yüksek faiz döneminde kredi borcunun altına girilmez’ şeklinde yorumlanıyor. Türkiye’yi otomotiv sektöründe yeniden 1 milyon adetlik seviyelere çıkaracak, güven ve istikrar ortamının devamını sağlayacak politikaların geliştirilmesini yetkililerden bekliyoruz  satışları yüzde 33, ithal otomobil satışları yüzde 36 Yerli otomobil satışları yüzde 25, otomotiv ihracatı adet bazında toplanı yüzde 1 azaldı. 2018’de otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 66, hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yüzde 50 olarak gerçekleşti. Rakamsal verilerden de görüldüğü 2018’de hem de 2019 Ocak-Şubat döneminde, otomotiv sektörünün her alanında daralma devam ediyor.

Bu rakamsal verilere paralel olarak işlerimiz yarı yarıya düştü. bu duruma hazır mıydı peki?  Sektör, milyon adetlik pazara göre konumlanmıştı. 2018’de toplanı pazar 642 bin adet ilk iki ayında daralma  10% devam etti. Sektörel bir tabirle ifade edecek olursak; “Jant üzerinde gidiyoruz.” Alternatif pazarlarda da adet bazında daralmanın devanı etmesi, Avrupa piyasaların da durgunluğun başlaması gibi sebepler, dengelemeye imkân tanımıyor. Sizce sektörünüzün en büyük sorunları neft i Şu an en büyük sorun, mevcudu korumaya çalışma, kalifiye elemanlarımızı kaybetme ve atıl kapasitenin getirdiği yüksek maliyetlere katlanmak zorun Araç Lojistikçileri Derneği (ARLOD) Yönetim da kalmamızdır.

Türk otomotiv değişiklik var mı? İçerideki düşüşleri otomotiv sanayinin üretim ve istihdam sürekliliğine nefes ihracatı ile dengeleyebiliyor musunuz? aldırmaya devanı ettirecek pozitif bir gelişmedir. Sadece otomotiv satışlarında değil, üretimde, pa- Diğer yandan, otomobil satın alına kararında önemli zarda, ithalat ve ihracatta da benzer daralmalar söz bir başka konu ise kur ve faiz oranlarıdır.

YORUMLAR

BENZER HABERLER