347 8 EKİM 2016 TMGD ADR VE TMGD RID+IMDG Kod SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

8 EKİM 2016 TMGD ADR VE TMGD RID+IMDG Kod SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

08 Ekim 2016 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı (TMGD ADR, TMGD RID+IMDG Kod) Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

TMGD ADR Sertifikası almak için:

 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı sureti
 3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti
 4. Adli Sicil Kaydı Belgesi
 5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti
 6. Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Başvuru yapanların bilgi ve belgeleri incelendikten sonra, uygun olanların Sertifikaları Bakanlığın otomasyon sistemine yüklenecek olup, kişiler sertifikalarını E-devlet sistemi üzerinden alacaklardır.

NOT :

 • Bakanlığın otomasyon sistemi üzerinden oluşturulan TMGD ADR Sertifikası ücreti Halkbankasına TC. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır.
  • İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir.
  • TMDG RID+IMDG Kod sınavına girip başarılı olanların ise, mevcut TMGD ADR sertifikalarına, TMGD RID+IMDG Kod modları otomasyon sistemi üzerinden eklenecek olup, yeni sertifikalar E-devlet sistemi üzerinden kişiler tarafından alınacaktır. Bu kişilerin başvuru yapmasına ve herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur.
  • Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı yapılacaktır.
  • Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.
 • 08 Ekim 2016 tarihinde yapılan TMGD ADR sınavında sorulan sorular ve cevap anahtarı, Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr adresinde “ Mesleki Yeterlilik Eğitimleri” başlığı altında yayımlanmıştır.

 

 • TMDG ADR B soru kitapçığındaki 39 uncu soruda maddi hata(önermelerde meydana gelen kayma)tespit edildiğinden, sınava katılanların (A kitapçık türünden sınava katılanlar dahil olmak üzere) bu soruyu doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.  

 

 • Sınav esnasında sınav kurallarına uymadıkları tutanakla veya Bakanlıkça tespit edilen kişiler hakkında ise sınav itiraz süresi bittikten sonra Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak, değerlendirme sonucu Sınav İtiraz Duyurusunda açıklanacaktır.

 

 

YORUMLAR

BENZER HABERLER