111 TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARA TEKNİK MUAYENE ZORUNLULUĞU

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARA TEKNİK MUAYENE ZORUNLULUĞU

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında, can, mal ve çevre açısından güvenliği temin etmek için araçların ve üst yapıların teknik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Ülkemizin taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)  gereği hazırlanmış olan Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre, yurt içi ve yurt dışında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılmak kaydıyla izin verilen ADR Bölüm 9 kapsamındaki araçlar, fenni muayeneye ilaveten her yıl dönemsel teknik muayeneye tabi tutulacaklardır.  Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçların üst yapıları ise yine ADR’de tarif edilen süreler çerçevesinde ara ve periyodik muayenelere tabi tutulacaktır.  

Yönetmelikte ayrıca, bu araç ve üst yapılarının yapılacağı Muayene merkezlerinin kriterleri belirlenmiştir. Yetkilendirilen muayene merkezleri yılda en az bir kez denetlenecektir. Denetim sonucunda uygunsuzluk bulunması halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Söz konusu Yönetmelik ile ADR ye uygun olup yurt içi ve yurt dışında kullanılacak araçlara ADR Uygunluk Belgesi, ADR gerekliliklerini sağlamayan 2015 model öncesi araçlar ise Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre muayeneleri yapılarak Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.

Söz konusu Yönetmelik ve Ekleri, TMKT Genel Müdürlüğünün web sitesinde Mevzuat-Yönetmelik bölümünde erişime sunulmuştur.

kaynak:  http://www.tmkt.gov.tr

YORUMLAR

BENZER HABERLER