636 9 NİSAN 2016 TMGD SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

9 NİSAN 2016 TMGD SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

09 Nisan 2016 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

TMGD Sertifikası almak için adaylar:

  1. Dilekçe
  2. Nüfus cüzdanı sureti
  3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti
  4. Adli Sicil Kaydı Belgesi
  5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti
  6. Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Bakanlığın otomasyon sistemi üzerinden oluşturulan TMGD Sertifikası ücreti Halkbankasına TC. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır.

İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir.

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

9 Nisan 2016 tarihinde yapılan TMGD sınavında sorulan sorular, Genel Müdürlüğü www.tmkt.gov.tr adresinde “ Mesleki Yeterlilik Eğitimleri” başlığı altında yayımlanmıştır.

A soru kitapçığındaki 28 inci soru ile bu soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 30 uncu soruda maddi hata (cevap şıklarının çift basılmış olması) tespit edildiğinden, sınava katılanların bu soruyu doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.  

YORUMLAR

BENZER HABERLER