105 TMGD Tebliği Kapsamında Hazırlanacak Olan “Yıllık Faaliyet Raporu” 30 Haziran 2016′ ya Ertelenmiştir

TMGD Tebliği Kapsamında Hazırlanacak Olan “Yıllık Faaliyet Raporu” 30 Haziran 2016′ ya Ertelenmiştir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, Tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’ lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda 31/03/2016 tarihine kadar, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda faaliyet raporlarının bildirimine ilişkin geçen süre ile ilgili yapılan değerlendirmede; Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporun yazılımının hazırlanmasını uzun sürmesi, yıllık faaliyet raporu yazılım programının 23 Şubat 2016 tarihi itibarıyla e-devlet sistemine yüklenerek ilgililerin kullanımına açılması, faaliyet raporlama yazılımında daha önceden ön görülemeyen bazı aksaklıkların yaşanması ve sisteme girişte yaşanan yoğunlukların müşahede edilmesi üzerine, TMGD’ lerin 2015 yılı verilerini içeren söz konusu yıllık faaliyet raporlarını, 30/06/2016 tarihine kadar bildirebileceklerdir.

Kaynak: www.tmkt.gov.tr

YORUMLAR

BENZER HABERLER