751 Kıyı Tesislerine Yönelik Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Yürürlüğe Girmiştir

Kıyı Tesislerine Yönelik Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Yürürlüğe Girmiştir

Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” ve Ekleri, 16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönerge ve Ekleri, TMKT Genel Müdürlüğü’ nün web sitesinde Mevzuat-Yönergeler bölümünde erişime sunulmuştur.

http://www.tmkt.gov.tr/

YORUMLAR

BENZER HABERLER